www.euro-muenzen.de
Ungarn 2004 238 Forint st offizieller Kursmünzensatz KMS
EU Beitritt
Inklusive 2004 Ungarn 50 Forint K/N bfr EU Beitritt

Auf der Münze steht:
Magyar Köztársaság - Az Európai Unió tagja - Republik Ungarn - Mitglied der Europäischen Union

8 Münzen; Nennwert 238 Forint; Auflage: st 8.000 Stück